KAZIMIERZ TUŹNIK

Kazimierz Tuźnik [?]
kl. IV

Chwila dla mnie pamiętna z czasów okupacji

Jak na naszej wiosce Niemcy się kwaterowali, to kiedy odjeżdżali, to zabrali wszystkich mężczyzn. Tam musieli [oni] kopać okopy. Jak chciał kto uciec, to jak [Niemcy] zobaczyli, to zaraz zastrzelili. Żony i dzieci bardzo płakały. Myśleli, że [mężczyźni] już nie wrócą i będą sami pracować. Później, jak wrócili, to każdy się cieszył.