PIOTR CHRUSZCZYŃSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Sap. Piotr Chruszczyński, ur. 14 kwietnia 1910 r., ślusarz PKP, kawaler; 11 Batalion Saperów Kolejowych

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany 1 marca 1940 r. w Przemyślu na Sanie.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Siedziałem w wojskowym więzieniu garnizonowym od 3 stycznia [sic!] do 15 czerwca 1940 r.

4. Opis obozu, więzienia:

Więzienie w Przemyślu: wszy, głód i tyfus. Warunki bardzo złe. Z Przemyśla do Proskurowa [Płoskirowa] do więzienia, a z więzienia do łagrów.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Skazano mnie na trzy lata, łagry Kandałaksza, Niwa 3 [?].

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie w obozie, to znaczy w łagrach: bili nas, wszystkich Polaków. Głód, wszy i do roboty pędzili.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Bili mnie, jeść nie dawali i głodem morzyli za upomnienie się o jedzenie.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Nazwisk zmarłych nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączności z rodziną i z krajem nie miałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony zostałem 20 września 1941 r., a do armii dostałem się przez komisję poborową w Kirmine [Kermine] 8 lutego 1942 r.

Bagdad, 12 marca 1943 r.