HALINA KOŁODZIEJSKA

Halina Kołodziejska
kl. VII
Szkoła Powszechna nr 9 w Kielcach

O czym mówią zbiorowe mogiły

Zbiorowe mogiły mówią nam o strasznej wojnie przeżytej pod okupacją niemiecką, bo gdy przechodząc, spojrzymy na długie szeregi grobów, ileż przykrych wspomnień odczuwamy! Ilu braci naszych tam leży! Rozstrzelanych niewinnie, zabitych czy zamordowanych w straszny sposób. Jakie straszne męki i cierpienia znieśli nasi bracia! Życie swoje oddali za Ojczyznę! Niejeden z nich zostawił dzieci swoje sierotami albo matki staruszki czy rodzinę swoją i wszystkich drogich mu przyjaciół, a sam leży w tej ciemnej mogile. Ale pamięć o nich zostanie na zawsze w sercach naszych, a mogiły naszych bohaterów poległych za Ojczyznę zostaną po wszystkie czasy w sercu każdego Polaka.