Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��agiernik. Zosta�� aresztowany w 1939 roku, dosta�� wyrok dziesi��ciu lat prac przymusowych i wywieziony do ��agru w Republice Komi, gdzie pracowa�� przy budowie drogi kolejowej. Po zwolnieniu w 1941 roku wst��pi�� w szeregi Armii Polskiej.]
No results