Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by�� je��cem wojennym, zosta�� schwytany przez Niemc��w w 1940 r., gdy usi��owa�� przekroczy�� granic�� w��giersk��, aby przy����czy�� si�� do polskiej armii. 25 czerwca 1940 r. zosta�� wys��any do KL Auschwitz, gdzie przebywa�� do 12 maja 1942 r.]
No results