Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by�� so��tysem Milejowic. Dnia 28 czerwca 1944 r. przyjechali do niego ��andarmi, pobili go, a nast��pnie i kazali zebra�� ludzi do kopania do����w w lesie milejowickim. ��wiadek bra�� udzia�� w zakopywaniu tam zw��ok.]
No results