Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by�� wi����niem KL Auschwitz. Wspomina o zakopywaniu ��ywcem ludzi w ��niegu lub w ziemi, o pr��bach z gazowaniem na je��cach sowieckich, o tym, ��e kiedy brakowa��o gazu zabijano wi����ni��w biciem kijami. Wspomina sytuacj��, kiedy syn musia�� zabi�� ojca. Dwa razu zosta�� skazany do gazu, ale za ka��dym razem pomog��a mu organizacja podziemna.]
No results