Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek na pocz��tku m��wi o tym, ��e nale��a�� do Zwi��zku M��odzie��y Wiejskiej ���Wici���. Unikn���� aresztowania, bo w tym czasie nie by��o go w domu. Cz������ z aresztowanych trafi��a do KL Auschwitz. P����niej m��wi o akcji Batalion��w Ch��opskich, podczas kt��rej zabito jedn�� osob��, w odwecie ���Ukrai��cy��� rozstrzeliwali Polak��w.]
No results