Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opowiada o aresztowaniach w Kucharach i p����niejszych wysy��kach do Auschwitz. Opowiada te��, jak we wsi Szczytniki Niemcy wraz z policj�� granatow�� spalili dobytek jednego z mieszka��c��w. ��wiadek wspomina J��zefa Ma��lank��.]
No results