Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek z rodzin�� zosta�� wywieziony na Syberi��. M��wi o 30 minutach, kt��re mieli na spakowanie, transporcie w bydl��cym wagonie. P����niej opisuje trudne warunki ��ycia na Syberii ��� mia�� ci����k��, ma��o p��atn�� prac��, musia�� sprzeda�� wszystko, ��eby mie�� pieni��dze na jedzenie dla rodziny. Jego siostra zmar��a, poniewa�� nie by��o pomocy lekarskiej. ��wiadek wyjecha�� do Armii Polskiej, mia�� do���� i ���zostawi�� rodzin�� na pastw�� losu���.]
No results