Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje w sprawie obozu je��c��w sowieckich we wsi Podlipie. Podaje liczb�� je��c��w i opisuje, jak byli traktowani.]
No results