Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje w sprawie pacyfikacji wsi Podsuliszka. Sam si�� ukry��, ale zabrano jego ojca, kt��ry zosta�� postrzelony i zmar�� w wyniku odniesionych ran.]
No results