Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje, ��e na przedstawionym mu zdj��ciu nie rozpoznaje pracownika obozu KL Majdanek, ale opisuje jego zachowanie, jak r��wnie�� opowiada o sposobach masowego zabijania ludno��ci ��ydowskiej oraz o wywo��eniu wi����ni��w z KL Majdanek do KL Auschwitz ���do zlikwidowania���.]
No results