Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje, ��e wraz z koleg�� uda�� si�� do s��siedniej wsi, gdzie nieoczekiwanie trafili pod ostrza�� Niemc��w. Poniewa�� jego kolega zosta�� ranny, ��wiadek zosta�� przy nim. Wraz z grup�� 18 innych os��b zosta�� zabrany do jednego z dom��w, gdzie Niemcy ich po kolei rozstrzeliwali. ��wiadek jako jedyny prze��y�� postrzelenie, odzyska�� przytomno���� i uciek��. Dom ze zw��okami Niemcy podpalili.]
No results