Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zosta�� aresztowany w 1943 r. M����czy��ni, z kt��rymi wsp����dzieli�� cel��, byli oskar��eni o prac�� konspiracyjn��. Dnia 24 pa��dziernika 1943 r. zostali zabrani i rozstrzelani na S��owiku.]
No results