Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Aptekarz ��ydowskiego pochodzenia. Zeznaje on, ��e na podstawie donosu Polki skonfiskowano mu niemal ca��y maj��tek, dokonali tego gestapowcy.]
No results