Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Dok��adny opis warunk��w panuj��cych na zamku w Lublinie i w siedzibie Gestapo przy ul. Uniwersyteckiej. Zeznaj��ca zosta��a zatrzymana wskutek fa��szywych oskar��e��, kt��re pod jej adresem skierowa�� torturowany m����czyzna. Nast��pnie trafi��a do KL Ravensbr��ck. Opisuje, jak Niemcy ��amali prawo mi��dzynarodowe, ��le traktuj��c je��c��w wojennych i osoby przewiezione po upadku Powstania Warszawskiego. Opisuje te�� przeprowadzane na wi����niarkach operacje na nogach oraz bunty przeciwko nim.]
No results