Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Dyrektor Ogrod��w Miejskich m.st. Warszawy zeznaje, ��e starosta Ludwig Leist ����da�� od niego nieodp��atnego dostarczania kwiat��w ozdobnych. To on wyda�� te�� decyzj�� o zamkni��ciu park��w miejskich dla polskiej ludno��ci.]
No results