Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Helena Seliga z d. S��owik, ��ona Konstantego, jej syn Micha�� zgin���� w powstaniu. ��wiadek opowiada o egzekucjach dokonywanych przez ��o��nierzy niemieckich ��� o tym, jak ludzie k��adli si�� na ziemi, a ��o��nierze chodzili mi��dzy nimi i strzelali. Wspomina o zastrzeleniu dziecka le����cego w w��zku.]
No results