Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Internowany na Litwie i wywieziony do Kozielska. Bez wyroku zosta�� deportowany do obozu na P����wyspie Kolskim. Opisuje warunki ��ycia, stosunek w��adz do Polak��w.]
No results