Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kobieta wywieziona w czerwcu 1941 r. do pracy przymusowej na terenie obwodu swierd��owskiego. ��wiadek opisuje ci����kie warunki bytowe, sk��ad zes��a��c��w, rodzaj pracy, agresywn�� propagand�� antyreligijn�� NKWD.]
No results