Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kobieta zeznaje na okoliczno���� zatrzymania jej m����a i zes��ania do KL Auschwitz, sk��d dosta��a po pewnym czasie list informuj��cy, ��e jej m���� nie ��yje.]
No results