Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kobieta zeznaje, ��e nie by��a w KL Auschwitz, ale przez trzy miesi��ce w 1944 r. by��a wi��ziona w katowickim Gestapo.]
No results