Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy aresztowania w Janinie. W czasie wesela aresztowano kilkunastu m����czyzn. P����niej zostali oni zabici na cmentarzu w Busku, gdzie ich pochowano. Zeznanie zawiera nazwiska cz����ci z nich.]
No results