Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy obozu pracy we wsi Holendry. Funkcjonowa�� on od listopada 1944 do 6 stycznia 1945 r. Przesz��o przez niego 180 os��b.]
No results