Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Chotcza G��rna dokonanym 8 sierpnia 1943 r. przez niemieck�� ��andarmeri��. Spalono ��ywcem 12 os��b.]
No results