Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Czekarzewice Pierwsze dokonanym 3 lipca 1944 r. przez niemieck�� policj�� Schupo. Rozstrzelano dwie osoby.]
No results