Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Rek��wka dokonanym 6 grudnia 1942 r. przez SS. Spalono ��ywcem dziesi���� os��b.]
No results