Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Tymienica Stara dokonanym 14 grudnia 1941 r. przez niemieck�� ��andarmeri��. Rozstrzelano trzy osoby.]
No results