Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = M���� ��wiadka aresztowany 24 czerwca 1944 r. i rozstrzelany 6 lipca na stadionie ko��o Kielc za przynale��no���� do AK.]
No results