Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis egzekucji 18 m����czyzn w jednym z dom��w we wsi ��� Niemcy ich rozstrzelali, a nast��pnie spalili budynek wraz z cia��ami. ��wiadek nie precyzuje, czy by�� bezpo��rednim ��wiadkiem zdarzenia, czy mo��e wiem o nim z opowie��ci. Podaje nazwiska zabitych.]
No results