Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis egzekucji 18 m����czyzn w jednym z dom��w we wsi. Zeznaj��ca widzia��a zdarzenie z okna swojego domu. Z��apanych m����czyzn Niemcy brutalnie pobili i kolejno rozstrzeliwali. Niekt��re osoby by��y jedynie lekko ranne i jeszcze ��y��y, gdy Niemcy podpalali dom. By zag��uszy�� krzyki, Niemcy wrzucali do domu granaty.]
No results