Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwana by��a ��wiadkiem publicznej egzekucji dokonanej przez SS w parku Skaryszewskim.]
No results