Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwana relacjonuje pacyfikacj�� zakonu jezuit��w przy ul. Rakowieckiej 61 w czasie Powstania Warszawskiego.]
No results