Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwana zeznaje, ��e jej m���� zosta�� aresztowany wskutek donosu m����czyzny, kt��ry go zatrudnia��. Donosiciel s��dzi��, ��e m���� pomaga�� partyzantom i przekazywa�� im ��ywno����. M���� zeznaj��cej zosta�� p����niej zamordowany.]
No results