Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwana zeznaje, ��e w czasie okupacji Gestapo aresztowa��o jej m����a na ulicy w Kielcach. Po kilku dniach m����czyzna zosta�� rozstrzelany na Stadionie Le��nym.]
No results