Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany by�� wi����niem obozu przej��ciowego utworzonego w p����niejszych koszarach 4 Pu��ku Piechoty Legion��w. Zosta�� aresztowany w pa��dzierniku 1944 r. i z obozu skierowano go do niemieckiego obozu pracy w L��dku, sk��d wr��ci�� w grudniu 1944 r.]
No results