Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany prowadzi�� biuro t��umacze�� i poda�� prawnych. Zeznaje on na temat odmowy wydania przez wi��zienie mokotowskie wi����ni��w zwolnionych przez s��d specjalny oraz na temat sprawy s��dowej dotycz��cej sp����dzielni szewskiej, zako��czonej skazaniem naczelnika Wydzia��u Gospodarczego Dystryktu Warszawskiego, Weingartena.]
No results