Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o opuszczeniu domu przy al. R���� 10, wyprowadzeniu ok. 6 tys. ludzi z ulic S��u��ewskiej, Koszykowej, al. Przyjaci����, 6��Sierpnia i doprowadzeniu ich na dziedziniec gmachu Gestapo w al. Szucha. M����czyzna by�� tu ��wiadkiem wykorzystania polskich kobiet do os��ony czo��g��w i ��o��nierzy niemieckich. Po oddzielaniu m����czyzn od kobiet i wypuszczeniu tych ostatnich na stron�� powsta��c��w ��ycie uratowa�� ��wiadkowi m��ody oficer niemiecki.]
No results