Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o pierwszych dniach Powstania Warszawskiego w okolicach al. Niepodleg��o��ci 148, gdzie m.in. bra�� udzia�� w budowaniu barykady. M����czyzna opisuje niemieckie grabie��e w domach przy tej ulicy, ukrycie si�� w piwnicach kamienicy przy ul. Pu��awskiej 26 i prac�� na rzecz Niemc��w oraz podaje zas��yszan�� informacj�� o egzekucji dokonanej na sze��ciu powsta��cach.]
No results