Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o wyp��dzeniu 14 wrze��nia 1944 r. z piwnicy jej domu przy ul. Morawieckiej 4 mieszka��c��w tej posesji. Po oddzieleniu m����czyzn kobiety i dzieci zosta��y pop��dzone na Bielany. Kobiecie uda��o si�� od����czy�� od grupy i wr��ci�� do domu, gdzie na podw��rku le��eli rozstrzelani m����czy��ni. W piwnicy odnalaz��a ��ywego m����a i emerytowanego policjanta, kt��ry wyszed�� ca��o z egzekucji.]
No results