Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o wysiedlaniu dom��w przyleg��ych do pl. Unii przy udziale dywizji Kami��skiego, przedzieraniu si�� do domu przy ul. Idzikowskiego 1 i obrzuceniu sztukasami w po��owie wrze��nia kompanii pomocniczej AK na terenie fortu Pi��sudskiego. M����czyzna s��ysza�� o wytruciu w kana��ach w dniu kapitulacji powstania ��o��nierzy pu��ku ���Baszta���.]
No results