Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o wysiedleniu 5 sierpnia 1944 r. mieszka��c��w domu przy ul. S��u��ewieckiej 7, oddzieleniu 6 sierpnia kobiet od m����czyzn, w tym m����a kobiety, kt��ry nigdy nie wr��ci�� z al. Szucha. Kobiety zosta��y wypuszczone i mog��y si�� uda�� na tereny zaj��te przez powsta��c��w.]
No results