Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka, kt��ry zosta�� wywleczony ze swojego domu przy ul. Smolnej i zamkni��ty z kilkoma tysi��cami ludzi w Muzeum Narodowym. Spo��r��d nich utworzono mniejsz�� grup�� zak��adnik��w. Gdy m����czyzna zosta�� pos��dzony o pomoc powsta��com, wykupi�� siebie i kilkudziesi��ciu innych, p��ac��c za wolno���� zegarkami.]
No results