Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja Polaka, zawiadowcy stacji PKP, kt��ry pracowa�� jako dy��urny na stacji kolejowej od maja 1941 r. Opisuje on transporty i spos��b pracy na stacji, wspomina aresztowanie przez Niemc��w in��. Konczkowskiego z firmy ���Rudziki��� za robienie notatek o tym, co si�� dzieje na stacji.]
No results