Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja Polaka, zwrotniczego PKP w Soko��owie, kt��ry opisuje mordowanie ��yd��w podczas pr��b ucieczki z wagon��w i dobijanie ich przez ��andarmerie z Soko��owa.]
No results