Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja kobiety, kt��rej brat zosta�� aresztowany i zamordowany w egzekucji. Ona sama wraz z kuzynk�� zosta��y wywiezione do obozu koncentracyjnego Ravensbr��ck i do obozu pracy w Neubrandenburgu.]
No results