Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja kobiety, kt��rej m���� i syn zostali aresztowani w 1943 r. Syn by�� cz��onkiem tajnej organizacji i zosta�� rozstrzelany w Lasach Chojnowskich, w miejscowo��ci Stefan��w.]
No results