Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ksi��dza redemptorysty, kt��ry opisuje zamordowanie wszystkich zakonnik��w z klasztoru przy ul. Karolkowej 49 dnia 6 sierpnia 1944 r. Dowiedzia�� si�� o tym od okolicznych mieszka��c��w, kt��rzy byli naocznymi ��wiadkami. Przekazali mu oni r��wnie��, ��e kilkaset os��b schroni��o si�� w piwnicach klasztoru. ��wiadek przytacza relacj�� Zdzis��awa Wiechowicza, kt��ry opisa�� mu przep��dzenie zakonnik��w i ludno��ci cywilnej do ko��cio��a ��w. Wojciecha, gdzie Gestapo rozstrzeliwa��o zakonnik��w i cywil��w. Opisuje te�� palenie zw��ok.]
No results