Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja m����czyzny, kt��ry w czasie powstania by�� zatrudniony w Schutzpolizei w al. Szucha 14. W dniach 11���22 sierpnia 1944 r. widzia�� grupy Polak��w prowadzonych przez Gestapo w kierunku ogr��dka jordanowskiego, po czym s��ysza�� strza��y. Wspomina r��wnie�� wywo��enie przez Niemc��w ubra�� zamordowanych os��b.]
No results